Cherry blossom

Flowering period: March to April

Where to go:

Wuhan: Wuhan University, East Lake Cherry Blossom Garden, Wuhan Garden Expo, Wuhan Flower Expo, Wuhan Botanical Garden

Yichang: Qingjiang Fangshan Scenic Area, Guanju River, Three Gorges Qitan Scenic Area, Tongxin Flower Sea

Xianning: BaiyaMountain, Chayuanli Dream Town, Gexian Mountainin Chibi City

Huanggang: Dongpo Red Cliff, Dongshan Wenmei Village, the four-season flower blossom scenic spot in Yingshan County, Longmen Sea of Flowers, Tianma Village, Changheyuan Scenic Area, Li Shizhen Baicao Garden, Xi’erzhaiEcological Manor

Xiaogan: Jinhui Manor

Enshi: Enshi Grand Canyon, Suobuya Stone Forest

Jingzhou: Jingzhou Ancient City, Weishui tourism areain Songzi

Xiantao: Mianyang Town

Suizhou: Dahong Mountain

Shiyan: Cherry BlossomIslandin Fangxian County

Xiangyang: Ancient Longzhong

Jingmen: Huiyuan Valley Agricultural Park, Shayang Leidu cherry blossom tribe